Rada Rodziców

Zarząd Rada Rodziców

Przewodniczący – Pani Grażyna Kwaśniewska

Z-ca – Pani Edyta Skóra - Borowiak

Skarbnik – Pani Anna Bednarz

Sekretarz – Pani Barbara Sagan

Członkowie:

  1. Pani Monika Wronka
  2. Pani Małgorzata Zwolak
  3. Pani Renata Szopa
  4. Pan Sławomir Karwan
  5. Pan Andrzej Kaczkowski
  6. Pan Leszek Trzesniowski

Komisja rewizyjna:

  1. Pani Marzena Wojnarska
  2. Pani Iwona Krzysztofczyk
  3. Pani Ewelina Pietrasz