Pokazy chemiczne

          Dnia 20 czerwca 2016 r. odbyły się, zorganizowane przez Koło Chemiczne działające przy naszym gimnazjum, pokazy chemiczne pod hasłem „Kolorowa chemia i wybuchowa chemia.” Celem pokazów było wzbudzenie zainteresowania uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nowym przedmiotem, jakim jest chemia oraz promocja gimnazjum. Uczestnicy Koła: Weronika Zając oraz Bartłomiej Toruch pod kierunkiem nauczyciela chemii p. Joanny Chmielewskiej-Daczyszyn przeprowadzili szereg ciekawych doświadczeń ukazujące niezwykły charakter przedmiotu. Pokazy, w których zabawa łączyła się z nauką bardzo się spodobały i zostały nagrodzone gromkimi brawami.(JC)