Kontakt

Publiczne Gimnazjum

im. Papieża Jana Pawła II
w Łaszczowie
ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów
tel./fax 0-84-66-11-300

gimlasz@op.pl