Egzamin gimnazjalny.

W dniach 19 -21 kwietnia, młodzież z klas III przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie zmagali się z zadaniami w części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz z języków obcych. Różny był stopień trudności zadań i ich ocena w opinii uczniów. Niektórzy stwierdzili, że zadania egzaminacyjne stanowiły niełatwy ,,orzech do zgryzienia”, inni widzieli je jako ,,pestkę”. Ostatecznie jednak, trzeba będzie poczekać na wyniki z OKE, a te dopiero 16. czerwca. Życzymy gimnazjalistom, aby były jak najwyższe!  (MP)