Brawo Bartek!

Nauka jest jak niez­mier­ne morze...
 Im więcej jej pi­jesz, tym bar­dziej jes­teś sprag­niony.
Kiedyś poz­nasz, ja­ka to jest roz­kosz...

Ucz się, co tyl­ko jest sił w to­bie, żeby jej za­koszto­wać!

S.Żeromski

Wielkim sukcesem zakończył się udział ucznia klasy IIIa Bartłomieja Torucha w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Bartek zakwalifikował się do ostatniego- wojewódzkiego etapu aż z trzech przedmiotów: chemia, język polski – ortografia i język angielski. Tytuł laureata otrzymał z konkursu ortograficznego i chemicznego a z języka angielskiego - tytuł finalisty. Tym samym uczeń zwolniony jest z pisania egzaminu gimnazjalnego w części przyrodniczej, co jest jednoznaczne, że otrzyma z niego maksymalną liczbę punktów.(IC)