„Wielkanocna Zbiórka Żywności”

„Przecież każdy ma coś, co może dać innym”-  to motto przyświecało zorganizowanej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaszczowie  Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Akcję przeprowadzono w dniach 20- 23 marca na terenie Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie. Wzorem ubiegłego roku Wolontariusze Szkolnego Koła PCK zbierali długoterminowe produkty spożywcze. Mimo, że akcja trwała zaledwie kilka dni , udało się nam zebrać 30 kg żywności, która trafiła do MOPS-u, a stamtąd, w formie pomocy przedświątecznej, do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łaszczów. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za zrozumienie i okazane serce. Pamiętajmy, że  nie liczy się to ile posiadamy, ale ile dajemy innym i jak się z nimi dzielimy.(PG)

Opiekunowie i wolontariusze

Szkolnego Koła PCK